Ingrid Sumarroca

L’advocacia és la meva vocació. M’apassiona el dia a dia del despatx, que transcorre en reunions amb clients, l’estudi escrupolós dels seus assumptes, i sobre tot, el trobar-los solucions avantatjoses, i a més a més, el pols davant els Tribunals.

És als Tribunals on s’aplica la Justícia. Allà és on es barregen els documents i els arguments, i on troba espai la rapidesa de reflexes derivada del meu talent natural i experiència contrastada.

Imparteixo classes en el Màster d’Accés a l’Advocacia i col·laboro de manera activa amb alguns col·legis professionals, essent el més destacat l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a vocal de la Comissió Normativa i imparteixo conferències. També sóc membre actiu de la Societat Catalana d’Advocats de Família i la Asociación Española de Abogados de Familia.

I en virtut de tot l’anterior, el millor sempre espera endavant, i per a fer-ho possible, compto amb la confiança dels meus clients.