Valors

Primer, les necessitats del client.

Coneixements en dret actualitzats. Intervinc en esborranys d’iniciatives legislatives, de manera que els meus coneixements no només estan actualitzats, sinó també ho són en detall. Estableixo les conexions entre diverses àrees del dret en el cas concret, tot establint una visió de 360º.

L’honestedat davant tot. Quan la clienta sóc jo, vull i demando honestedat. Et diré les coses tal i com les penso.

Tracte directe. Atenc els assumptes de manera directa. És clar que hi ha col.laboradors en el meu despatx, però segueixo i em responsabilitzo de tot el que succeeix, i des d’un altre punt de vista, el client sempre es pot dirigir a mi.

Confiança. D’entre els meus grans amics compto amb alguns que han estat els meus clients. Amb la combinació dels valors anterior, al llarg d’un tracte de diversos anys, s’ha generat un sentir de confiança mútua que ens fa ésser el millor dels equips.